هواشناسی همدان
خیلی زیاد
90% (28 رای)
زیاد
10% (3 رای)
متوسط
0% (0 رای)
کم
0% (0 رای)
تمام آرا: 31

آخرین اخبار