30. شهريور 1399 - 18:54   |   کد مطلب: 10422
تیپ ها و چهره هایی که برای خود می سازیم، فراز و نشیب قضاوت در مورد شخصیتمان را به اندازه یک نگاه ، کوتاه می کند.

قضاوتها در رابطه با تیپ و شخصیت افراد

دیدگاه شما

آخرین اخبار