هواشناسی همدان
8. فروردين 1399 - 20:53   |   کد مطلب: 11190
برخي موضوعات بسيار ريز در زندگي وجود دارد که اگر از جانب همسران رعايت نشود، روابط زناشويي را تخريب مي کند.

به گزارش شبنم همدان به نقل از بانو : متأسفانه برخي رفتارها فقط ظاهرشان شبيه شوخي است اما در صورت تکرار و با گذر زمان، شادي و گرمي خانه را کم رنگ مي کند. برخي موضوعات بسيار ريز در زندگي وجود دارد که اگر از جانب همسران رعايت نشود، روابط زناشويي را تخريب مي کند. 4 شوخي ممنوعه با همسر در شوخي با همسرتان هرگز از کلمه طلاق استفاده نکنيد به نظر يک روان شناس، يکي از اين موارد استفاده مکرر از واژه «طلاق» است. مثلاً در پاسخ همسرمان زماني که با شوخي مي پرسد « اگر يک ماه آشپزي نکنم، چه کار مي کني؟ » اصلاً صحيح نيست که با شوخي بگوييم «طلاقت مي دهم»، چون ممکن است او را ناراحت کنيم و در برابر همين يک شوخي ساده، با جنجال مواجه شويم. حتي در زمان شوخي هم به همسرتان بي جنبه نگوييد عواطف زن و مرد با يکديگر متفاوت است و هيچ کدام از ما حق نداريم در برابر ناراحتي ديگران لفظ «بي جنبه» را به کار ببريم. در واقع، گاهي با يک حرف ساده زمينه استرس و اضطراب همسرمان را فراهم مي کنيم و اصلاً اهميتي نمي دهيم که ته مانده هاي همين دلخوري مي تواند موجبات شکل گيري ساير اختلاف ها را فراهم کند. البته نبايد يک شوخي کوچک همه چيز را به هم بريزد اما تکرار و عادت به اين نوع از شوخي ها، مي تواند زندگي زناشويي را سرد کند. در شوخي هاي زناشويي پاي زن دوم را هرگز وسط نکشيد گاهي برخي مردها در پاسخ به اين که « چرا اينقدر دير آمدي؟ » مي گويند « خانه زن دومم بودم » و با خود فکر مي کنند که شوخي بسيار جالب و شيريني با همسرشان داشته اند. در حالي که تکرار جملاتي با اين مضمون مي تواند ناخودآگاه زن را به احتمال خيانت سوق دهد و پس از مدتي جاي خود را به اضطراب، ترس از جدايي و بهانه گيري بدهد. يا اين که مرد با کوچک ترين مشکل کاري به همسرش مي گويد «همين امروز و فرداست که با مأمور بيايند دنبالم» و خودش مي خندد. اما نمي داند که همين يک شوخي ساده چقدر مي تواند براي محيط خانه استرس آور باشد. در شوخي با همسرتان فحش و تمسخر ممنوع است همچنين شوخي هاي تمسخرآميز و حاوي فحش نيز اصلاً براي روابط زناشويي گرم، مناسب نيست، چون ممکن است پس از مدتي حرمت ها را از ميان ببرد. مثلاً وقتي زن به همسرش مي گويد «اگر مشکلي برايمان پيش آمد، پدرم کمکمان مي کند» مرد نبايد با شوخي بگويد «پدرت از پس اقساط خودش برنمي آيد»، چون اين قبيل حرف ها به احساس حقارت، دلخوري و کاهش اعتماد به نفس منجر مي شود. علاوه بر اين، تمسخر قد، هيکل و لهجه همسر ممکن است در ظاهر حکم شوخي را داشته باشد اما روي تمايل او به ادامه روابط زناشويي تأثير زيادي مي گذارد و ممکن است باعث شود فردي که مورد شوخي قرار گرفته در لاک خود فرو رود و حتي علايم افسردگي را بروز دهد. در واقع، هيچ چيزي نمي تواند به اندازه ابراز محبت و شوخي هاي دوستانه و عاشقانه، موجب استحکام زندگي مشترک شود.

دیدگاه شما