هواشناسی همدان
24. تير 1399 - 13:06   |   کد مطلب: 10926
کودکاني که زمان زيادي را براي بازي با آي پدها و ابزارهاي مشابه داراي صفحه لمسي صرف مي کنند، از رشد مناسب عضلاني و استخواني نخواهند داشت.

به گزارش شبنم ها به نقل از بانو : نتيجه اين مطالعه همچنين نشان مي دهد حرکت اندام هاي فوق کودکاني که با اسباب بازي هاي متعارف بازي مي کنند سه برابر بيشتر از کودکاني است که با آي پد بازي مي کنند. براساس اين مطالعه، کودکاني که زمان زيادي را براي بازي با آي پدها و ابزارهاي مشابه داراي صفحه لمسي صرف مي کنند، از رشد مناسب عضلاني و استخواني نخواهند داشت. محققان در اين مطالعه کودکان سه و چهار ساله را که با اسباب بازي هاي متعارف بازي مي کردند، با کودکاني که براي بازي از ابزارهاي الکترونيکي استفاده مي کردند، مقايسه کردند. لئون استراکر استاد فيزيوتراپي از دانشگاه کرتين در غرب استراليا گفت: در اين مطالعه براي بررسي چگونگي تاثير ابزارهاي الکتريکي بر رشد فيزيکي، رواني و اجتماعي کودکان، آنها را در پنج سال اول زندگي خود مورد بررسي قرار داديم. در اين مطالعه 10 کودک مورد بررسي قرار گرفتند؛ برخي از اين کودکان آي پد داشتند و سايرين با اسباب بازي هاي معمولي بازي مي کردند. به گفته پروفسور استراکر، در کودکاني که از آي پد استفاده مي کردند، حرکت اندام هاي فوقاني در يک دوره 15 دقيقه اي سه برابر کمتر از کودکاني که با اسباب بازي هاي معمولي بازي مي کردند و شش برابر بيشتر از کودکاني بود که تلويزيون نگاه مي کردند. در زمان بازي با اسباب بازي ها، همچنين تحرک کل بدن کودکان دو برابر بيشتر از زماني است که از آي پد استفاده مي کنند و سه برابر بيشتر از زمان تماشاي تلويزيون است. به گفته استراکر، دستگاه هاي فريبنده صفحه لمسي به دو دليل به رشد نامناسب عضلات و استخوان هاي کودکان منجر مي شوند و ما بسيار نگران اين موضوع هستيم. وي ادامه داد: يک دليل اين است که کودکان به جاي دويدن و بازي کردن، زمان بيشتري را به صورت نشسته سپري مي کنند و محرک هايي را که موجب تقويت عضلات و استخوان ها و يا هر دو مي شود، از دست مي دهند.همچنين کودکان در زمان بازي با آي پد و ابزارهاي صفحه لمسي زمان بيشتري را در وضعيت بد گردني به صورت نشسته سپري مي کنند که گردن حرکت کمي دارد و آنها را بيشتر مستعد درد در اين ناحيه مي کند. با اين حال، قابليت اين ابزارها که مي توان در وضعيت هاي مختلف از آنها استفاده کرد، باعث مي شود که کمتر از تلويزيون مشکل زا باشند. محققان توصيه مي کنند که کودکان کم سن و سال تنها در دوره هاي زماني کوتاه حدود 15 دقيقه اي با صفحه هاي لمسي بازي کنند و در روز بيش از يک ساعت در مقابل تمامي اين صفحه هاي الکترونيکي ننشينند. از سوي ديگر، وزارت بهداشت استراليا توصيه کرده است که کودکان زير دو سال به هيچ وجه در مقابل صفحه نمايش ها قرار نگيرند و کودکان ميان پنج تا 17 سال نيز کمتر از دو ساعت در روز در مقابل صفحه نمايش ها قرار گيرند. در انگليس نيز والدين تشويق مي شوند که زمان بازي کودکان را با آي پد، بازي هاي رايانه اي و يا تماشاي تلويزيون کاهش دهند و به جاي آن، فعاليت هاي خانوادگي را همچون مانند راه رفتن، دوچرخه سواري و يا به پارک رفتن و بازي در پارک بگنجانند. مطالعات ديگر نيز بر تاثير استفاده از ابزارهاي الکترونيکي بر وزن و نيز دامنه توجه کودکان در مقايسه با کودکاني که با اسباب بازي هاي معمولي بازي مي کنند ، تاکيد کرده اند. برخي کارشناسان استدلال مي آورند که کودکان زير سه سال نبايد به اين ابزارها دسترسي داشته باشند. پروفسور لين موري کارشناس روانشناسي تکاملي در دانشگاه ريدينگ گفت: شواهد به خوبي اثرات نامطلوب استفاده از صفحه نمايش بر تکامل شناختي کودکان زير سه سال را نشان مي دهد و براي مثال انجمن پزشکان اطفال در آمريکا، توصيه کرده است که کودکان زير سه سال به هيچ وجه در مقابل صفحه نمايش قرار نگيرند. وي افزود: بسياري از مواد صفحه نمايش طراحي مناسبي براي فرآيندهاي شناختي يک کودک ندارد.

انتهای پیام/ص

دیدگاه شما