16. دى 1401 - 10:21   |   کد مطلب: 25160
باید کاری کرد که در جهان اسلام، نغمه ملت‌گرایی و تعصب قومی از هر سوی سازگار گردد و عرب و عجم و ترک و فارس به جان هم بیفتند. لازم است که مسلمانان به گذشته پیش از اسلام خویش بازگردانده شوند و به قهرمان پرستی روی آورند.

به گزارش شبنم ها، مستر همفر که یکی از جاسوسان دولت بریتانیا در قرن ۱۸ و یکی از افراد تاثیرگذار در شکل‌گیری وهابیت، در کتاب خاطرات خود در بخشی با نام «چگونه اسلام را نابود کنیم؟» نقاط قوت و ضعف مسلمانان را بطور دقیق بررسی کرده و راهکارهایی برای جاسوسان استعمار انگلستان جهت از بین بردن اسلام ارائه کرده است و مطالبی که در ادامه میاید، مختصری از نقشه‌های ارائه شده توسط همفر است:

باید کاری کرد که در جهان اسلام، نغمه ملت‌گرایی و تعصب قومی از هر سوی سازگار گردد و عرب و عجم و ترک و فارس به جان هم بیفتند. لازم است که مسلمانان به گذشته پیش از اسلام خویش بازگردانده شوند و به قهرمان پرستی روی آورند.

 لازم است شراب، قمار، فحشا و خوردن گوشت خوک اگر ممکن باشد آشکارا وگرنه مخفیانه رواج یابد و برای این کار پیروان دیگر ادیان به خدمت گرفته شوند و به آنها مقرری ماهانه و جایزه داده شود؛ زیرا ارتکاب این اعمال موجب میشود که مسلمانان با قرآن مخالفت کنند و پس از مخالفت با قرآن انجام هر کار خلافی سهل خواهد بود.

 با وارد کردن جاسوسان در لباس اهل علم مردم نسبت به آنها بدبین شوند. مدارس تشکیل گردد و در آنها کودکان مخالف علمای دینی و خلیفه مسلمانان بار بیایند.

 درباره حکم جهاد تشکیک گردد تا مردم این حکم را ویژه صدر اسلام بدانند.

 باید مسلمانان را متقاعد کرد که اصل دینداری مهم است، نه نوع دین.

 احادیثی که بر بیرون راندن یهود از جزیره العرب تاکید دارد، خدشه‌دار گردد.

 لازم است مسلمانان به انجام عبادات بی تفاوت گردند.

 باید کاری کنیم که مردم از پرداخت خمس خودداری ورزند.

 باید اسلام را هرج و مرج طلب جلوه دهیم.

 کودکان باید از تربیت دینی فاصله بگیرند.

  حجاب را باید از زنان برداشت و جوانان را از این راه به فساد کشانید.

 باید پیشنماز‌ها را فاسق جلوه دهیم و به این ترتیب نماز های جماعت را به تعطیلی بکشانیم.

 باید قبور بزرگان را که مورد توجه مسلمانان است، ویران کنیم.

 باید در نسب سادات و اهل بیت پیامبر تشکیک ایجاد کنیم و عمامه ها را از سر مردان دین و سادات برداریم.

  مردم باید آزاد بار بیایند و امر به معروف و نهی از منکر تعطیل گردد.

 به تعدد فرزندان پایان داده شود.

 از تبلیغات اسلامی جلوگیری شود تا مردم اسلام را مختص اعراب بدانند.

 امور خیریه از نهاد های عمومی گرفته و به دولت سپرده شود.
 
 منبع: کتاب خاطرات مستر همفر، صص ۱۴۲_۱۵۸، با اختصار

 پی‌نوشت:
 به حق باید گفت که در چند سال اخیر شاهد اجرای تمامی این موارد بودیم، برنامه‌ای دقیق که سده قبل توسط یک جاسوس انگلیسی طرح‌ریزی شد و تا الان نیز در حال اجراست که نمود این نقشه‌های شوم را در فتنه اخیر به وضوح شاهد بودیم.

 در مقابل این برنامه ریزی دقیق، جهاد تبیین برنامه ریزی شده لازم است و تمام اقشار جامعه باید نقش خود را انجام دهند تا این جنگ شناختی برای دشمن بی‌ثمر شود.

دیدگاه شما

آخرین اخبار