24. خرداد 1399 - 8:26   |   کد مطلب: 24385
تهدیدهای فرهنگی فضای مجازی
تضعیف باورها، انگیزه ها و رفتارهای مذهبی
فضای مجازی میتواند منجر به تضعیف باورها، انگیزه ها و رفتارهای مذهبی شود

به گزارش شبنم همدان شبکه های اجتماعی به واسطه ایجاد فضای دموکراتیک، سبب شده اند تا شاهد پلورالیسم دینی(کثرت گرایی) وتفاوت در نگرش ها؛ اعتقادات دینی و افکار و عقایدی با مبنای فکری متفاوت، بحث های آزاد درباره دین، دین ستیزی و تضعیف اعتقادات و گسترش شبهات فکری، زیر سوال بردن مقدسات و نقض احکام دینی باشیم.

دیدگاه شما

آخرین اخبار