نمایش 1 - 1 از 1
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان تاکید کرد:
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان بر ضرورت تدوین و اجرای دستورالعمل اقدامات احتیاطی برای آمادگی فصل‌های پاییز و زمستان تاکید کرد.
07/04/1402 - 11:55
اشتراک در باران، بارندگی، همدان، شهرداری